polski english
Skip Navigation
 
Fundacja ART - powstała w 2008 roku z potrzeby serca i chęci poszerzenia działań edukacyjno- kulturalnych prowadzonych od kilkunastu lat przez grupę zapaleńców w: Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Niepodległości na Pawiaku, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Historycznym m. st. w Warszawie i wielu wspaniałych miejscach, gdzie czekano na nas i zapraszano nas na spotkania literackie, zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykłady, festyny, koncerty, cykle przedstawień edukacyjnych.

W ten sposób nasze działania poszerzyły się o projekty prowadzone w Bibliotekach w Warszawie: Śródmieściu, Rembertowie, Bemowie, w Wesołej, Ochocie, Mokotowie, Włochach.

Dzięki naszym sponsorom przygo- towujemy specjalne przedstawienia, warsztaty i koncerty dla Domów Małego Dziecka, Świetlic Środowisko- wych, szpitali, szkól specjalnych.

Jesteśmy po to, aby przetrwała Pamięć, rozwijała się Demokracja i krzewiła Wiedza.Fundacja Orange

MKDiN

MN

MNar

MTeatr

Muzeum Techniki i Przemyslu NOT

PMA

Muzeum Gazownictwa
Uczymy

Aktualności » :. DLA SZKÓŁ / DLA UCZNIÓW / DLA MŁODZIEŻY - OFERTA PROGRAMÓW! .:

"Storytelling" – warsztaty wsparcia młodzieży i rodziców dobrostanu wzajemnych relacji

 „Storytelling” to autorski cykl warsztatów edukacyjno‐wychowawczych, które kierujemy do

młodzieży szkół ponadpodstawowych i ich rodziców. Celem programu jest wsparcie budowania
dobrostanu wzajemnych relacji. Wybór techniki "opowieści" jest sprawdzoną i stosowaną w
psychologii a także w popularnym obecnie "marketingu narracyjnym" metodą pracy. Jej podstawą
jest zbudowanie narracji, która dotyczyć będzie zadanego tematu przy wykorzystaniu
następującego schematu: bohater, konflikt, emocje i puenta.
 
Dzięki metodzie "opowieści" poznajemy trudności i lęki jakie musi w relacjach pokonać bohater, a także towarzyszące temu emocje i alternatywy rozwiązania założonego problemu. Wszystkie składowe takiej narracji, mają na celu zastanowienie się nad pozytywnym skutkiem tych starań, czyli nad uzyskaniem dobrostanu w puencie storytellingu. Warunkiem tego stanu jest podjęcie odpowiednich działań przez bohatera. Taka forma pracy daje możliwość wspólnego poszukania przez młodzież tych rozwiązań a więc podejścia twórczego i aktywnego. 
 
Nasz cel:
Wzmocnienie wiedzy i umiejętności budowania dojrzałych relacji pokoleniowych i międzypokoleniowych, jako jednego z najistotniejszych czynników odpowiadających za poczucie
dobrostanu w środowisku domowym i szkolnym.
 
Cele szczegółowe:
1. budowanie kompetencji społecznych młodzieży w rozpoznawaniu emocji,
2. umożliwienie poszerzenia wiedzy w sferze społecznego rozwoju opartego na dobrostanie relacji,
3. wzmocnienie wartości dialogu i pozyskiwania przez uczestników niezbędnych informacji, które
będą służyły dobrej komunikacji międzypokoleniowej i pokoleniowej,
4. odnajdowania radości we wzajemnych relacjach i w przebywaniu w środowisku domowym i
rówieśniczym.
 
Plan DZIAŁAŃ "Storytellingu" dla jednej klasy.
- Moduł nr 1-  szkoła,  młodzież, czas trwania warsztatu ‐ 2 godz.
- Moduł nr 2- / po ok. 2 tyg./ ‐ szkoła, młodzież, forum, praca w grupach - czas ‐ 2 godz.
- Moduł nr 3 - szkoła,  rodzice i delegacja uczniów, prezentacja, dyskusja, wykład, czas ‐ 3 godz.
 
Zaplanowane działania mają doprowadzić do:
1. Zbliżenia w relacjach dziecko‐ rodzic.
2. Przeanalizowania najtrudniejszych w okresie adolescencji problemów w rodzinach tj. jak
samotność i bezradność zarówno dziecka jak i rodzica.
3. Przedstawienia roli rodzica jako tutora a nie mistrza.
4. Autorefleksji na temat: relacji, schematów, wspólnych przestrzeni itd.
5. Wsparcia rodzica w poprawie relacji pomiędzy dzieckiem a szkołą.
 
Prosimy aby zgłaszać chęć zaproszenia nas mailem – fundacjaart.reif@gmail.com
Zajęcia są BEZPŁATNE.
Zapraszamy do zgłoszeń.
 
Maria Reif
Fundacja ART.
607 139 310
Program współfinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy, autor i organizator Fundacja ART. www.fundacjaartfreeart.pl 
 
 
 
« powrót|drukuj

.:: 186463 odwiedzin na stronie ::.