polski english
Skip Navigation
 
Fundacja ART - powstała w 2008 roku z potrzeby serca i chęci poszerzenia działań edukacyjno- kulturalnych prowadzonych od kilkunastu lat przez grupę zapaleńców w: Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Niepodległości na Pawiaku, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Historycznym m. st. w Warszawie i wielu wspaniałych miejscach, gdzie czekano na nas i zapraszano nas na spotkania literackie, zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykłady, festyny, koncerty, cykle przedstawień edukacyjnych.

W ten sposób nasze działania poszerzyły się o projekty prowadzone w Bibliotekach w Warszawie: Śródmieściu, Rembertowie, Bemowie, w Wesołej, Ochocie, Mokotowie, Włochach.

Dzięki naszym sponsorom przygo- towujemy specjalne przedstawienia, warsztaty i koncerty dla Domów Małego Dziecka, Świetlic Środowisko- wych, szpitali, szkól specjalnych.

Jesteśmy po to, aby przetrwała Pamięć, rozwijała się Demokracja i krzewiła Wiedza.Fundacja Orange

MKDiN

MN

MNar

MTeatr

Muzeum Techniki i Przemyslu NOT

PMA

Muzeum Gazownictwa
Uczymy

Aktualności » :. DLA SZKÓŁ / DLA UCZNIÓW / DLA MŁODZIEŻY - OFERTA PROGRAMÓW! .:

NIE / SPRAWNI” – warsztaty umiejętności społecznych. Program adresowany do uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych Gminy Michałowice

Fotografie (poniżej): Warsztaty 7 i 8 września w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach. 

 

///

 

„NIE / SPRAWNI” to autorski program Fundacji ART, w którym  zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. poszerzamy wiedzę i popularyzujemy koncepcje włączające osoby ze szczególnymi potrzebami w główny nurt życia społeczności lokalnej, w tym również  do środowiska szkolnego i najbliższego otoczenia  w celu wyrównywania szans i poszerzenia wiedzy o dostępności.
 

Cele programu. 

1. Uświadomienie, że wszyscy mamy równe prawa i trzeba budować przestrzeń z pełną dostępnością dla osób z różnymi specjalnymi potrzebami.
2. Poszerzenie wiedzy o zasadach dostępności wśród dzieci i młodzieży.
3. Wzrost wiedzy i świadomości w obszarze istniejących barier architektonicznych , informacyjno – komunikacyjnych oraz cyfrowych, ograniczających równy udział osób ze szczególnymi potrzebami w różnych obszarach aktywności edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.
4. Zmotywowanie „sprawnych” oraz rozbudzanie świadomości wśród młodzieży, że „nie jestem niezniszczalny” i w określonych sytuacjach każdy z nas może być  osobą ze szczególnymi potrzebami. 
5. Poznanie i doświadczenie (poprzez ćwiczenia w metodzie „wejdź w buty”) co czuje, widzi i potrzebuje osoba ze szczególnymi potrzebami w relacji z innymi ludźmi.  
6. Budowanie postawy otwarcia (w oparciu o empatię) na potrzeby i oczekiwania osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej 
7. Przedstawienie znaczenia pasji dla profilaktyki zdrowego i prawidłowego rozwoju psychofizycznego człowieka, a także możliwości wspólnego i nie wykluczającego działania.
 

Potrzeba realizacji zajęć.

W Polsce osoby niepełnosprawne w wieku 15-24 lat stanowią 4,6% populacji ale już do 29 roku życia, ta wielkość sięga ponad 10 %. Dane z 2019 r mówią, że ok. 7,7  mln osób w Polsce jest niepełnosprawnych. Do tej grupy  społecznej należą  osoby z niepełnosprawnością: ruchową, słuchowa, wzrokową , intelektualną, psychiczna, neurologiczną czy też całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Liczebność tej społeczności wyraźnie z roku na rok wzrasta. Ważne jest więc, aby poprzez edukację i kształtowanie umiejętności kulturalnych i społecznych umieć im pomóc.
 

Terminy uzgodnimy z dyrektorami placówek. Warsztaty są bezpłatne dla szkół.

Serdecznie zapraszamy do zgłoszeń mailowych – fundacjaart.reif@gmail.com

Maria Reif
Fundacja ART.
607 139 310

Zadanie współfinansowane ze środków Gminy Michałowice

Autor i organizator Fundacja ART. www.fundacjaartfreeart.pl 

Pobierz informację!

 

 
 
« powrót|drukuj

.:: 186480 odwiedzin na stronie ::.