polski english
Skip Navigation
 
Fundacja ART - powstała w 2008 roku z potrzeby serca i chęci poszerzenia działań edukacyjno- kulturalnych prowadzonych od kilkunastu lat przez grupę zapaleńców w: Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Niepodległości na Pawiaku, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Historycznym m. st. w Warszawie i wielu wspaniałych miejscach, gdzie czekano na nas i zapraszano nas na spotkania literackie, zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykłady, festyny, koncerty, cykle przedstawień edukacyjnych.

W ten sposób nasze działania poszerzyły się o projekty prowadzone w Bibliotekach w Warszawie: Śródmieściu, Rembertowie, Bemowie, w Wesołej, Ochocie, Mokotowie, Włochach.

Dzięki naszym sponsorom przygo- towujemy specjalne przedstawienia, warsztaty i koncerty dla Domów Małego Dziecka, Świetlic Środowisko- wych, szpitali, szkól specjalnych.

Jesteśmy po to, aby przetrwała Pamięć, rozwijała się Demokracja i krzewiła Wiedza.Fundacja Orange

MKDiN

MN

MNar

MTeatr

Muzeum Techniki i Przemyslu NOT

PMA

Muzeum Gazownictwa
Uczymy

Aktualności » :. DLA SZKÓŁ / DLA UCZNIÓW / DLA MŁODZIEŻY - OFERTA PROGRAMÓW! .:

"Mocium panie czyli igraszki z Fredrą" ‐ warsztaty dla klas VII‐ VIII szkół podstawowych.

„...Mocium panie me wezwanie, mocium panie wziąć w sposobie " ‐ ten cytat  z "Zemsty" będzie
mottem autorskich warsztatów teatralnych Fundacji ART z okazji Roku Aleksandra Fredry ‐ ojca
komedii polskiej. 
 
Znakomitą polską literaturę, a zwłaszcza niektóre lektury trzeba "wziąć sposobem", bo są ważne dla naszej kultury a przedstawione młodzieży inaczej, mogą być zachętą do czytania innych dzieł i tym samym wzmacniania łączności międzypokoleniowej ważnych kodów oraz znaków języka ojczystego.
 
2023 rok, to jubileusz zacnego autora lektury "Zemsty". Ta 230 rocznica urodzin Fredry jest okazją
abyśmy wraz z Muzeum Teatralnym przy Teatrze Wielkim Opery Narodowej, poprowadzili warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, którzy muszą "udźwignąć Zemstę" jako swoją lekturę w podstawie programowej.
Uczestnicy zajęć "Mocium panie..." nie tylko poznają hrabiego z jego młodzieńczych dość awanturniczych i burzliwych lat ale także tego, który za swojego życia mógł podziwiać znakomite  realizacje swoich sztuk w teatrach we Lwowie, Krakowie czy w Warszawie,  zmierzą się także z materiałem literackim i może odkryją w ten sposób swoją pasję do teatru ?
 
Naszym celem jest  poszerzenie i uzupełnienie szkolnej wiedzy młodzieży na temat polskiej literatury i teatru oraz przedstawienie lektury, jako jednego ze skarbów kultury narodowej w miejscu ważnym dla naszego miasta w Teatrze Wielkim Opery Narodowej.
 
Ewa Suchodolska w pracy pt. "Wpływ edukacji teatralnej na kształtowanie postaw młodzieży" napisała, że "Ważną rolę w procesie kształtowania twórczej postawy uczniów odgrywa edukacja teatralna. Uczy odpowiedzialności, wrażliwości, pomaga w przełamaniu barier oraz kształtuje postawę otwartą i twórczą. Edukacja teatralna wprowadza ucznia w zagadnienia współczesnej kultury estetycznej oraz kształtuje potrzebę uczestnictwa w życiu kulturalnym. Teatr, bardziej niż jakakolwiek inna sztuka, urzeczywistnia modele estetyczne, artystyczne czy ogólnokulturowe. Edukacja teatralna ma charakter interdyscyplinarny i trwały. Pozwala na rozpoznawanie charakterystycznych cech i odruchów innych osób w kontaktach opartych na akceptacji i wzajemnym poszanowaniu godności. Polega na rozpoznawaniu własnych uczuć oraz sygnałów emocjonalnych wysyłanych z otoczenia… Teatr daje szansę budowania i odbudowywania więzi psychicznych w realnym świecie oraz doświadczenia własnej emocjonalności".
 
Prosimy aby zgłaszać chęć zaproszenia nas mailemfundacjaart.reif@gmail.com
 
Zajęcia są PŁATNE  wpłacacie Państwo w kasie  Teatru Wielkiego Opery Narodowej / wymogi MKiDN / - 1 zł od ucznia. 
 
Serdecznie zapraszamy
Maria Reif
Fundacja ART.
607 139 310
 
Program współfinansowany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy
Autor i organizator Fundacja ART. www.fundacjaartfreeart.pl 
 
Pobierz info!
 
 
 
 
« powrót|drukuj

.:: 186156 odwiedzin na stronie ::.