polski english
Skip Navigation
 
Fundacja ART - powstała w 2008 roku z potrzeby serca i chęci poszerzenia działań edukacyjno- kulturalnych prowadzonych od kilkunastu lat przez grupę zapaleńców w: Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Niepodległości na Pawiaku, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Historycznym m. st. w Warszawie i wielu wspaniałych miejscach, gdzie czekano na nas i zapraszano nas na spotkania literackie, zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykłady, festyny, koncerty, cykle przedstawień edukacyjnych.

W ten sposób nasze działania poszerzyły się o projekty prowadzone w Bibliotekach w Warszawie: Śródmieściu, Rembertowie, Bemowie, w Wesołej, Ochocie, Mokotowie, Włochach.

Dzięki naszym sponsorom przygo- towujemy specjalne przedstawienia, warsztaty i koncerty dla Domów Małego Dziecka, Świetlic Środowisko- wych, szpitali, szkól specjalnych.

Jesteśmy po to, aby przetrwała Pamięć, rozwijała się Demokracja i krzewiła Wiedza.Fundacja Orange

MKDiN

MN

MNar

MTeatr

Muzeum Techniki i Przemyslu NOT

PMA

Muzeum Gazownictwa
Uczymy

Aktualności » :. DLA SZKÓŁ / DLA UCZNIÓW / DLA MŁODZIEŻY - OFERTA PROGRAMÓW! .:

„Wielo - Kulturowość” – warsztaty umiejętności kulturalnych dla uczniów klas IV - VII szkół podstawowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Warsztaty  umiejętności kulturalnych dla uczniów klas IV- VII szkół podstawowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.
 
Program „Wielo - Kulturowość” to warsztaty umiejętności kulturalnych. Widzimy już dziś, że trzeba rozszerzać, z jednej strony o głęboką świadomości wartości, zasad i znaczenia własnej kultury oraz kształtowania jej w otoczeniu a z drugiej strony poszanowania innych kultur i ich odmienności. Potrzebujemy synergii pomiędzy naszą kulturą i jej historycznymi korzeniami a obecną kulturą, która w sposób widoczny staje się wielokulturowa. Budujmy więc w młodzieży ciekawość i chęć poznania wielu wymiarów otaczających nas kultur. Sposoby budowania relacji społecznych z uwzględnieniem odrębności kulturowej są w XXI w. bardzo ważne.
 
Poprzez edukację kulturalną warto pokazać uczniom kanony, jakie przyjęła kultura europejska, aby zwrócić ich uwagę na:
 
1. szacunek i tolerancję,
2. uniwersalne formy zachowania,
3. umiejętność komunikacji pokoleniowej i międzypokoleniowej,
4. identyfikację kulturową,
5. walory różnorodności kulturowej,
6. tradycję i jej atuty,
7. regionalizmy oraz subkultury.
 
Zajęcia trwają 1,5 godziny / dwie jednostki lekcyjne/ dla jednej klasy.
 
Zaplanowaliśmy interaktywne ćwiczenia włączające w pracę zarówno całą klasę, jak i grupy a także pracę indywidualną ucznia. Kultura i jej różnorodność oddziałuje na nas bardzo silnie. 
 
Pobierz zaproszenie!
 
Terminy ze szkołami ustalamy po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia chęci uczestniczenia w zajęciach  na adres mailowy fundacjaart.reif@gmail.com 
 
 
Program współfinansowany przez Powiat Warszawski Zachodni
jest dla szkół BEZPŁATNY.


 
 
 
« powrót|drukuj

.:: 186054 odwiedzin na stronie ::.