polski english
Skip Navigation
 
Fundacja ART - powstała w 2008 roku z potrzeby serca i chęci poszerzenia działań edukacyjno- kulturalnych prowadzonych od kilkunastu lat przez grupę zapaleńców w: Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Niepodległości na Pawiaku, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Historycznym m. st. w Warszawie i wielu wspaniałych miejscach, gdzie czekano na nas i zapraszano nas na spotkania literackie, zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykłady, festyny, koncerty, cykle przedstawień edukacyjnych.

W ten sposób nasze działania poszerzyły się o projekty prowadzone w Bibliotekach w Warszawie: Śródmieściu, Rembertowie, Bemowie, w Wesołej, Ochocie, Mokotowie, Włochach.

Dzięki naszym sponsorom przygo- towujemy specjalne przedstawienia, warsztaty i koncerty dla Domów Małego Dziecka, Świetlic Środowisko- wych, szpitali, szkól specjalnych.

Jesteśmy po to, aby przetrwała Pamięć, rozwijała się Demokracja i krzewiła Wiedza.Fundacja Orange

MKDiN

MN

MNar

MTeatr

Muzeum Techniki i Przemyslu NOT

PMA

Muzeum Gazownictwa
Uczymy

Aktualności

:. DLA SZKÓŁ / DLA UCZNIÓW / DLA MŁODZIEŻY - OFERTA PROGRAMÓW! .:


UWAGA! NOWE PROGRAMY! Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą programów kulturalnych i edukacyjnych dla szkół w sezonie 2023/2024... ZAPRASZAMY!
 

"TEATRZYK OJEJ" ‐ warsztaty dla uczniów klas I‐ III szkół podstawowych Dzielnicy Włochy.

Celem warsztatów jest rozwijanie kompetencji kulturalnych dzieci. Projekt polega na poprowadzeniu 1,5 godz. animacji teatralnych, w których twórcą będzie dziecko i aktor. Wspólna zabawa poszerzy wiedzę uczniów o sztuce teatru, w celu inspirowania oddolnych inicjatyw...
 

„Warszawa KATARYNKĄ opisana”- warsztaty edukacji varsavianistycznej dla klas I-III szkół podstawowych

Projekt dla szkół Białołęki. Autorski programem Fundacji ART zaczerpniętym z potrzeby pokazania historii Warszawy w muzyczny i teatralny sposób. W jednym warsztacie biorą udział 2 klasy – zajęcia są dla szkół bezpłatne. Program jest wędrówką ulicami miasta, której towarzyszyć będzie warszawski kataryniarz z prawdziwą katarynką...
 

Warsztaty "BAZA" dla uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych [bezpłatne]

Warsztaty "BAZA" to autorski programem Fundacji ART., którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa młodzieży poprzez przekazanie wiedzy i wzmocnienie umiejętności uczniów dla ratowania zdrowia i życia. Warsztaty poprowadzą specjaliści o wysokich kwalifikacjach oraz praktycy - lekarze i ratownicy medyczni z doświadczeniem pracy w SOR.
 

„Stacja ODJAZD” - program profilaktyczny dla dzieci klas III – IV przebywających w świetlicach

Warsztaty będą realizowane w czasie pozalekcyjnym i na terenie szkół. Zajęcia będą bezpłatne i dobrowolne. Zachęcać będziemy dzieci do współpracy w grupie, przełamywania barier, budowania dobrych relacji i niwelowania poczucia samotności oraz izolacji w grupie.
 

"WYRYTE W PAMIĘCI" spotkania z historią w Mauzoleum Walki i Męczeństwa Al. Szucha 25 w Warszawie

Celem programu „WYRYTE W PAMIĘCI” jest podjęcie z młodzieżą rozmowy, czym są nadrzędne wartości oraz które z nich uważają za istotne. My zaproponujemy: patriotyzm, służba, prawda, szacunek. Rozmowę poprowadzimy po zwiedzeniu przez uczniów Mauzoleum Walki i Męczeństwa przy Al. Szucha 25 w Warszawie...
 

"Storytelling" – warsztaty wsparcia młodzieży i rodziców dobrostanu wzajemnych relacji

„Storytelling” to autorski cykl warsztatów edukacyjno‐wychowawczych, które kierujemy do młodzieży szkół ponadpodstawowych i ich rodziców. Celem programu jest wsparcie budowania dobrostanu wzajemnych relacji.
 

NIE / SPRAWNI” – warsztaty umiejętności społecznych. Program adresowany do uczniów klas VI- VIII szkół podstawowych Gminy Michałowice

Od września 2023! „NIE / SPRAWNI” to autorski program Fundacji ART, w którym zgodnie z ustawą z 19 lipca 2019 r. poszerzamy wiedzę i popularyzujemy koncepcje włączające osoby ze szczególnymi potrzebami w główny nurt życia społeczności lokalnej, w tym również do środowiska szkolnego i najbliższego otoczenia ...
 

"PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - wiem, znam, potrafię- adresowane do szkół podstawowych i ponadpodstawowych Gminy Michałowice

Od września 2023!Program prowadzimy na terenie szkół. Zadanie to wpiera edukację i promocję zdrowia z zakresu bezpieczeństwa w tym zapobiegania sytuacjom mogącym powodować zagrożenia urazami oraz wypadkami komunikacyjnymi, z uwzględnieniem udzielania pomocy przedmedycznej. ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!
 

"Mocium panie czyli igraszki z Fredrą" ‐ warsztaty dla klas VII‐ VIII szkół podstawowych.

Od września 2023! 2023 rok, to jubileusz zacnego autora lektury "Zemsty". Ta 230 rocznica urodzin Fredry jest okazją abyśmy wraz z Muzeum Teatralnym przy Teatrze Wielkim Opery Narodowej, poprowadzili warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, którzy muszą "udźwignąć Zemstę" jako swoją lekturę...
 

"KEN "- warsztaty skierowane do młodzieży klas VI- VIII warszawskich szkół podstawowych.

Od września 2023! Autorskie warsztaty skierowane do młodzieży klas VI- VIII warszawskich szkół podstawowych. Zajęcia będą improwizowaną akcją sceniczną w formie happeningu z udziałem młodzieży na tle dzieła Jana Matejki "Komisja Edukacji Narodowej. Sejm Czteroletni. Konstytucja 3 Maja”. Warsztaty poprowadzi kustosz Zamku Królewskiego w Warszawie oraz aktor.
 

Warsztaty "Jak KATARYNIARZ historie prawi" dla klas II- III szkół podstawowych

Od września 2023! Warsztaty "Jak KATARYNIARZ historie prawi" dla klas II- III szkół podstawowych to autorski programem Fundacji ART zaczerpniętym z potrzeby pokazania historii Warszawy w muzyczny i teatralny sposób...
 

"BAZA"- warsztaty z zakresu bezpieczeństwa adresowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych

Od września 2023! Program prowadzimy na terenie szkół. Zadanie to wpiera edukację i promocję zdrowia z zakresu bezpieczeństwa w tym zapobiegania sytuacjom mogącym powodować zagrożenia urazami oraz wypadkami komunikacyjnymi, z uwzględnieniem udzielania pomocy przedmedycznej. ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!
 

"PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - wiem, znam, potrafię" - od roku szkolnego 2023/2024 w Gminie Michałowice

Dziękujemy za zaproszenie do Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w MIchałowicach na Festyn Ekologiczny z okazji Dnia Dziecka. Od roku szkolnego 2023/2024 rozpoczynamy w Gminie Michałowice warsztaty "PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA - wiem, znam, potrafię" są adresowane do: - uczniów szkół podstawowych klas IV - VIII, - uczniów szkoły ponadpodstawowej, - nauczycieli, - rodziców.
 

Program AKCJA WIĘŹ - oferta dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych na bezpłatne spotkania do Muzeum Więzienia Pawiak w ramach programu „AKCJA WIĘŹ”. "AKCJA WIĘŹ.", jest działaniem skierowanym do Kombatantów, aby pomóc w codziennym życiu, niwelować osamotnienie i izolację. Jest to także program, łączący pokolenia i wychowujący oraz kształcący w młodzieży poczucie dumy ale i troski o spokojne i przyzwoite życie naszych BOHATERÓW.
 

Warsztaty "CYBERFACE – zachowania ryzykowne" (dzieci i młodzież klas V - VIII)

Warsztaty "CYBERFACE – zachowania ryzykowne" to autorski program profilaktyki uzależnień i zapobiegania przemocy w cyberprzestrzeni. Dzięki finansowaniu Zarządu Miasta i Gminy Piaseczno realizujemy go w Szkole Podstawowej im. Wolnej Europy w Zalesiu Górnym.
 

NIE /SPRAWNI w kulturze” – warsztaty | program dla młodzieży szkół ponadpodstawowych Powiatu Pruszkowskiego

To autorski program Fundacji ART, w którym zwrócimy uwagę na potrzeby kulturalne osób niepełnosprawnych a także na ich ogromne zasługi dla kultury. Uświadomimy młodzieży fakt, że w XXI w. nie ma miejsca na wykluczanie, czy brak dostępu do kultury z powodu niepełnosprawności lub z powodu konieczności zapewnienia specjalnych warunków dla specjalnych potrzeb.
 

„Wielo - Kulturowość” – warsztaty umiejętności kulturalnych dla uczniów klas IV - VII szkół podstawowych Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

Program „Wielo - Kulturowość” to warsztaty umiejętności kulturalnych. Widzimy już dziś, że trzeba rozszerzać, z jednej strony o głęboką świadomości wartości, zasad i znaczenia własnej kultury oraz kształtowania jej w otoczeniu a z drugiej strony poszanowania innych kultur i ich odmienności. Potrzebujemy synergii...
 

„Z KULTURĄ na podium” – warsztaty umiejętności kulturalnych dla szkół Gminy Michałowice (dla uczniów klas IV- VII szkół podstawowych)

Program "Z KULTURĄ na podium" odpowiada potrzebie czasu. W szkołach wielokulturowość jest faktem. Dlatego trzeba dać uczniom narzędzia do zachowania i zrozumienia własnej tożsamości kulturowej ale i szacunku do innych a także zainspirowania naturalnej ciekawości, która pomoże im...
 

Warsztaty technik pamięci „MOC PAMIĘCI” dla szkół Gminy Michałowice (dla uczniów od klas IV szkół podstaw. do III klas szkół ponadpodstaw.)

Poprzez te warsztaty chcemy pomóc uczniom zdolnym ale także tym, którzy mają deficyty edukacyjne. Nowa podstawa programowa, nowe zadania i nowa metoda uczenia się - TO się na pewno UDA! Warsztaty są bezpłatne dla szkół, trwają dwie godziny lekcyjne dla jednej klasy...
 

"KULTURA na podium" - warsztaty umiejętności kulturalnych dla uczniów klas V- VII szkół podstawowych Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy.

Program „KULTURA na podium” ma pomóc dzieciom i młodzieży budować komunikację w zetknięciu z wielokulturowością. Umiejętności kulturalne trzeba rozszerzać, z jednej strony o głęboką świadomości wartości, zasad i znaczenia własnej kultury oraz kształtowania jej w otoczeniu a z drugiej o poszanowanie innych kultur i ich odmienności. Potrzebujemy synergii pomiędzy naszą kulturą i jej historycznymi korzeniami a obecną kulturą, która w sposób widoczny staje się wielokulturowa.
 

"ROLA I FUNKCJE SENATU" - bezpłatne warsztaty dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w siedzibie Senatu RP.

Zapraszamy do rezerwacji terminów! Warsztaty „ROLA I FUNKCJE SENATU” są adresowane do młodzieży z warszawskich szkół ponadpodstawowych. Zajęcia będą odbywały się w siedzibie Senatu przy ul. Wiejskiej 6. W związku z setną rocznicą pierwszego ...
 

KRÓLEWSKIE SPACERY... na szlaku wielu kultur - Lato w Mieście 2022

KRÓLEWSKIE SPACERY... na szlaku wielu kultur to program dający możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień dzieci w działaniach: edukacyjnych, kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnych w ramach warszawskiego programu Lato w Mieście 2022. Adresujemy projekt do grup dzieci z wakacyjnych placówek oraz ze szkół podstawowych /od I klasy do IV klasy/ dyżurujących w wakacje.
 

UWAGA ULICA - II edycja warsztatów pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodzieży szkół ponadpodstawowych

Warsztaty odbywać się będą na terenie szkół. Zadanie to wpiera edukację i promocję zdrowia z zakresu zapobiegania sytuacjom mogącym powodować zagrożenia urazami oraz wypadkami komunikacyjnymi, z uwzględnieniem udzielania pomocy przedmedycznej...
 

"Byłeś jak wielkie stare drzewo..." - bezpłatne lekcje historii i literatury w Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie

NOWOŚĆ! Zapraszamy na lekcje historii i literatury do Muzeum Więzienia Pawiak w Warszawie. Zajęcia są adresowane do młodzieży szkół ponadpodstawowych i są dla Państwa bezpłatne.
 

Film "TEATR w Zamku"

Prezentujemy Państwu film "TEATR w Zamku" w wersji na DVD. Zapraszamy do zamawiania lekcji muzealnych w Zamku Królewskim w Warszawie, do których realizujemy przedstawienia edukacyjne dla przedszkoli i szkół podstawowych. Film zrealizowany dzięki Funduszowi Wsparcia Kultury MKiDN
 

NOWOŚĆ! "ŁAZIENKOWE opowieści" - program do klas III - V SP.

Program powstał z potrzeby połączenia aktywności fizycznej na świeżym powietrzu z historią, która jest obecna w Łazienkach Królewskich na każdym kroku. Nasz spacer będzie wyjątkowy, bo patronować nam będzie Genius Loci - opiekuńczy duch, który na ścieżkach Łazienek zostawi nam swoje tropy i zagadki. Te historyczne ślady, pokażą nam symbole mitologiczne...
 

"Z kulturą po KULTURĘ - czyli savoir-vivre" - warsztaty edukacji kulturalnej dla klas IV- VI szkół podstawowych Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

Program "z kulturą po KULTURĘ..." to warsztaty edukacji kulturalnej z rozszerzeniem działań teatralnych, które będą uczyć, jak się zachować w miejscach szczególnych: w filharmonii, teatrze, a także w kinie oraz w środkach komunikacji miejskiej, sklepie, windzie, poczekalni itd.
 

Z Kulturą po Kulturę - zaproszenie dla szkół podstawowych Ursynowa

Program "Z Kulturą po Kulturę" to warsztaty edukacji kulturalnej z rozszerzeniem działań teatralnych, które będą uczyć, jak się zachować w miejscach szczególnych: w filharmonii, teatrze, a także w kinie oraz w środkach komunikacji miejskiej, sklepie, windzie, poczekalni...
 

NOWOŚĆ 2021! Warsztaty "Jak KATARYNIARZ historie prawi" dla klas II - III szkół podstawowych

To autorski programem Fundacji ART zaczerpniętym z potrzeby pokazania historii Warszawy w muzyczny i teatralny sposób. Program jest więc, wędrówką ulicami miasta, której towarzyszyć będzie warszawski kataryniarz z prawdziwą katarynką. Opowieść poprowadzi aktor kataryniarz udźwiękowi ją, piosenkami oraz melodiami, które są niepowtarzalne...
 

"WIRTUALNE MUZEUM XX wieku"

WIRTUALNE MUZEUM XX wieku - to program z zakresu edukacji kulturalnej skierowany do młodzieży klas VII i VIII włochowskich szkół podstawowych, który poprowadzimy w filiach Domu Kultury Dzielnicy Włochy. Projekt na pewno zaspokoi potrzebę kontaktu ze sztuką ale jest to proces, który wymaga zaangażowania i chęci ze strony młodzieży.
 

Program „PAMIĘĆ OTWARTA NA JUTRO” - nowość!

Program „PAMIĘĆ OTWARTA NA JUTRO” jest adresowany do młodzieży ostatnich klas szkoły podstawowej uczącej się poza Warszawą. W programie z historii są lektury i tematy związane z II wojną światową. Chcemy poprzez ten program materiał podstawy programowej rozszerzyć i uzupełnić o wiedzę związaną z historią miejsca szczególnego dla utrwalania pamięci oraz walki i męczeństwa wielu polskich patriotów.
 

"TEATR z okienka - poznaj teatr lalki" - Warsztaty dla dzieci od 5 do 7 lat.

Teatr łączy elementy różnych sztuk, tworząc niewyczerpane możliwości zabawy i nauki jednocześnie. Korzystając z modelu dydaktycznego oraz z tak dobrego momentu rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym, możemy: zachęcić, nauczyć, pokazać teatr...
 

WEŹ TO SPOSOBEM - warsztaty technik pamięci dla klas IV - VII szkół podstawowych - III edycja

Cel programu "WEŹ TO SPOSOBEM..." NAUCZYĆ SIĘ UCZYĆ. Podczas warsztatów pokażemy uczniom klas IV- VII szkół podstawowych: Jak uczyć się kilka razy szybciej?; Jak zapamiętywać trwale i wdrażać wiedzę w praktyce?; Jak i po co trenować pamięć? Jak przygotować się do wdrożenia motywacji i wytrwałości w nauce?; Warsztaty podzielimy na dwie części: teoretyczną i praktyczną z instruktarzem prostych narzędzi w ćwiczeniach technik pamięci.
 

WARSZAWA W RÓŻNYCH STYLACH - reportaż - to program z zakresu edukacji kulturalnej dla szkół ponadpodstawowych

Warszawa w różnych STYLACH - reportaż to program z zakresu edukacji kulturalnej dla szkół ponadpodstawowych,którego celem jest zdobycie umiejętności: rozpoznania, nazwania i scharakteryzowania stylów w sztuce od baroku do symbolizmu.
 

3/4- WARSZTATY Z PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMED. DLA KLAS VII- VIII

MAMY tylko 3 - do 4 minut, aby uratować życie i zdrowie człowieka z zatrzymaniem pracy serca - KARETKA dojedzie za 8 do 15 minut - Warszawa to duże miasto! Musimy działać i mieć MOC, aby bez wahania podjąć resuscytacje. Niestety z danych wynika, że tylko 15 na 100 osób podejmie się RATOWANIA - dlaczego? Dane są wstrząsające: "Na tle państw europejskich świadomość Polaków w zakresie udzielania pierwszej pomocy nie wypada najlepiej..."
 

"Z kulturą po KULTURĘ - czyli savoir-vivre" - NOWOŚĆ!

Zajęcia dla klas IV- VI szkół podstawowych Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. "Czym skorupka za młodu ..." to przysłowie odchodzi do lamusa, bo po co komu savoir vivre? A jednak ! Jak edukować kulturalnie, skoro podstawowe zasady KULTURY nie są znane. Najpierw wiedza, a potem ćwiczenia wykonywane codziennie, aż jak to mówiły prababcie "wejdzie w krew". Program "z kulturą po KULTURĘ..." to warsztaty edukacji kulturalnej z rozszerzeniem działań teatralnych, które będą uczyć, jak się zachować w miejscach szczególnych: w filharmonii, teatrze, a także w kinie oraz...
 

WARSZAWA 1939 - program z zakresu edukacji historycznej dla klas VII-VIII

WARSZAWA 1939 - program z zakresu edukacji historycznej dla klas VII-VIII szkół podstawowych” jest związany z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej. Program realizowany w Muzeum Więzienia Pawiak przy ul. Dzielna 24/26 -w miejscu autentycznym z bogatą ekspozycją dokumentującą historię okupowanej Warszawy i losy jej mieszkańców od 1939 do 1944 roku.
 

CZTERY NOWE PROGRAMY DLA SZKÓŁ! ZAPISY!

Zapraszamy szkoły do udziału w najnowszych programach przygotowanych przez Fundację ART: - PYTAM O POLSKĘ - dyskusja dzieł XX wieku; - TE- ART FAKTU - Warszawa i jej mieszkańcy w cieniu Cytadeli; - WEŹ TO SPOSOBEM - warsztaty technik pamięci dla klas IV - VII szkół podstawowych - II edycja; - Cyberface - skierowany...
 
 
« powrót|drukuj

.:: 186271 odwiedzin na stronie ::.