polski english
Skip Navigation
 
Fundacja ART - powstała w 2008 roku z potrzeby serca i chęci poszerzenia działań edukacyjno- kulturalnych prowadzonych od kilkunastu lat przez grupę zapaleńców w: Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Niepodległości na Pawiaku, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Historycznym m. st. w Warszawie i wielu wspaniałych miejscach, gdzie czekano na nas i zapraszano nas na spotkania literackie, zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykłady, festyny, koncerty, cykle przedstawień edukacyjnych.

W ten sposób nasze działania poszerzyły się o projekty prowadzone w Bibliotekach w Warszawie: Śródmieściu, Rembertowie, Bemowie, w Wesołej, Ochocie, Mokotowie, Włochach.

Dzięki naszym sponsorom przygo- towujemy specjalne przedstawienia, warsztaty i koncerty dla Domów Małego Dziecka, Świetlic Środowisko- wych, szpitali, szkól specjalnych.

Jesteśmy po to, aby przetrwała Pamięć, rozwijała się Demokracja i krzewiła Wiedza.Fundacja Orange

MKDiN

MN

MNar

MTeatr

Muzeum Techniki i Przemyslu NOT

PMA

Muzeum Gazownictwa
Uczymy

Aktualności » ARCHIWUM WIADOMOŚCI...

OBYWATEL to ja – narzędzia do współrządzenia państwem demokratycznym

Projekt edukacji obywatelskiej skierowany do młodzieży warszawskich gimnazjów i liceów.

 
Projekt będzie promocją  demokracji i praw człowieka z perspektywy współczesnych narzędzi jakie posiada każdy Polak , aby współdecydować o  naszym kraju. 
Program poszerzy wiedzę z zakresu struktur demokratycznych w Polsce, praw i obowiązków wynikających z Konstytucji jak i form uczestnictwa obywatela w życiu społecznym kraju. 
 
Mamy przed sobą twarde dane z Kancelarii Senatu:
„Polska spośród państw postkomunistycznych zajmuje ostatnie miejsce pod względem partycypacji obywateli w życiu politycznym. Partycypacja polityczna – tak jak to definiują politolodzy – obejmuje wszelkie formy zaangażowania jednostki w wywie¬ranie wpływu na rządzących i decyzje, jakie oni podejmują na różnych szczeblach władzy.
Diagnoza społeczeństwa polskiego wskazuje, iż kwestia partycypacji w życiu społeczno-politycznym sytuuje się na niskim poziomie, co świadczy o złej kondycji demokracji w Polsce. Zjawiskiem, które jest szczególnie istotne tak dla pedagogów, psychologów, socjologów, jak i polityków, jest bierność polityczna młodego pokolenia. 
Średnia frekwencja w wyborach parlamentarnych wynosi 45,99%, podczas gdy na Słowacji 81,9%, w Czechach 78,02%, a na Łotwie 76,21%. W kwestii młodego pokolenia ustalono w 2010 roku, że tylko 14% dziewiętnastolatków deklarowało zainteresowanie polityką. Ponad jedna czwarta (27%) przyznała, że się nią praktycznie nie interesuje. 
Co ciekawe, co piąty młody Polak nie widzi nic złego w rządach niedemokratycznych, a świat polityki postrzega jako miejsce walki o stanowiska. 
 
Formuła zajęć:
 
1. wykłady – multimedialny – wykładowca,
2. warsztaty – ćwiczenia praca w podgrupach  - materiały do warsztatów – animator i wykładowca,
3. zwiedzanie Sejmu i Senatu wraz z przewodnikiem, który omówi proces legislacyjny.
 
Wstęp WOLNY!!!
 
Program realizowany przy współfinansowaniu  Miasta Stołecznego Warszawy 
Partnerem projektu jest Muzeum Gazownictwa w Warszawie.
 
Terminy ze szkołami ustalamy po otrzymaniu od Państwa zgłoszenia na adres mailowy fundacjaart.reif@gmail.com
 
 
 
 
« powrót|drukuj

.:: 1 odwiedzin na stronie ::.