polski english
Skip Navigation
 
Fundacja ART - powstała w 2008 roku z potrzeby serca i chęci poszerzenia działań edukacyjno- kulturalnych prowadzonych od kilkunastu lat przez grupę zapaleńców w: Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Niepodległości na Pawiaku, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Historycznym m. st. w Warszawie i wielu wspaniałych miejscach, gdzie czekano na nas i zapraszano nas na spotkania literackie, zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykłady, festyny, koncerty, cykle przedstawień edukacyjnych.

W ten sposób nasze działania poszerzyły się o projekty prowadzone w Bibliotekach w Warszawie: Śródmieściu, Rembertowie, Bemowie, w Wesołej, Ochocie, Mokotowie, Włochach.

Dzięki naszym sponsorom przygo- towujemy specjalne przedstawienia, warsztaty i koncerty dla Domów Małego Dziecka, Świetlic Środowisko- wych, szpitali, szkól specjalnych.

Jesteśmy po to, aby przetrwała Pamięć, rozwijała się Demokracja i krzewiła Wiedza.Fundacja Orange

MKDiN

MN

MNar

MTeatr

Muzeum Techniki i Przemyslu NOT

PMA

Muzeum Gazownictwa
Uczymy

Projekty

Prezydencja dziś

Prezydencja dziś  - wymiar polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej to projekt edukacji obywatelskiej skierowany do warszawskiej młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Zajęcia w formie wykładów i prezentacji przeprowadzanych w ramach kampanii informacyjnej i edukacyjnej na rzecz współpracy europejskiej prowadzić będziemy z Biurem Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu RP. Spotkania i pokazy multimedialne połączone z panelami dyskusyjnymi z politologami i politykami będą miały następujące cele:


1) podniesienie  poziomu wiedzy młodzieży gimnazjalnej i licealnej na tematy związane z członkostwem w Unii Europejskiej w kontekście polskiej Prezydencji,

2) aktywizowanie młodych Polaków wokół tematu Prezydencji,

3) przekazanie informacji o roli i zadaniach państwa przewodzącego w Radzie UE po zmianach wprowadzonych przez Traktat z Lizbony,

4) zaprezentowanie priorytetów polskiej Prezydencji i korzyści jakie będą płynąć z Prezydencji Polski w Radzie UE,

5) podkreślenie roli i wpływu Europy na politykę i gospodarkę Polski,

6) przeprowadzenie programu przygotowującego młodzież do poszerzenia wiedzy o korzeniach wspólnoty europejskiej.


Temat zajęć:
Główne zadania Prezydencji: trio Prezydencji, polskie priorytety podczas prowadzenia roli leadera, parlamentarny wymiar polskiego przewodnictwa UE.


Partnerzy projektu: Biuro Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.


Schemat zajęć:

1)  spotkanie z młodzieżą  rozpocznie się w Biurze Przepustek Sejmu, następnie przeprowadzimy grupę do wnętrz Sejmu i Senatu,

 

2) zajęcia zostaną podzielone na  bloki: wykład, dyskusja, zwiedzanie, pytania, arkusz wiedzy,

 

3) w jednym wykładzie będzie brało udział ok. 60 osób czyli dwie klasy,

 

4) po zgłoszeniu chęci uczestniczenia w projekcie szkołom zaproponowane zostaną terminy zajęć,

 

5) zakończymy każde spotkanie arkuszem wiedzy z zakresu omawianego tematu, w tym kilku zdań swobodnej wypowiedzi, premiowanej udziałem w specjalnym grudniowym spotkaniu z Edmundem Wittbrodtem- przewodniczącym Senackiej Komisji Spraw Unii Europejskiej oraz dyplomem honorowym podpisanym przez Przewodniczącego. Spotkanie podsumowujące program zorganizujemy w grudniu. Rozdamy pamiątkowe dyplomy szkołom uczestniczącym  projekcie oraz nagrody uczniom, którzy wykażą się największa wiedzą.
Zapraszamy do zgłoszeń, spotkania są bezpłatne.


Projekt realizowany przy współpracy z Biurem Komunikacji Społacznej Kancelarii Senatu RP oraz przy współfinansowaniu przez Miasto Stołeczne Warszawę Biuro Edukacji.

 
 
« powrót|drukuj

.:: 1 odwiedzin na stronie ::.